U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PhAR is beschikbaar voor een breed scala aan strategische en organisatorische vraagstukken, met bijzondere aandacht voor de effectiviteit van (vermogens)fondsen, andere fondsverstrekkers en fondsenwervende instellingen. Binnen de filantropie is er momenteel grote aandacht voor effectiviteit, waarbij vooral wordt gekeken naar de impact van de ondersteunde interventies. De effectiviteit van de eigen organisatie blijft echter vaak nog onderbelicht, terwijl ook daar veel te winnen is.  Voorbeelden van relevante vraagstukken kunnen zijn: 

  • missie-visie-strategie ontwikkeling en organisatorische consequenties
  • ontwikkelen en inbedden van Theory of Change
  • ontwikkelen en (organisatorisch) inbedden van impact denken en doen
  • operationele effectiviteit - processen, structuren, activiteiten van de (fondsenwervende of ondersteunende) organisatie zelf
  • relationele effectiviteit - verbeteringen op basis van feedback van ondersteunde organisaties over de toegevoegde waarde (anders dan financieel) van het fonds c.q. verbeteringen op basis van een analyse van de activiteiten en kosten ten behoeve van de relatie met financiers.

PhAR kan in adviestrajecten de rol van expert vervullen, waarbij wij inhoudelijk een grote input leveren. Een andere mogelijkheid is om op te treden als procesbegeleider, waarbij PhAR erop toeziet dat in het traject de juiste stappen in de juiste volgorde worden genomen en dat de juiste (en soms wellicht ongemakkelijke vragen) worden gesteld en beantwoord. PhAR begeleidt dan de organisatie om zelf de juiste inhoud te vinden, een aanpak die zeer goed werkt om optimaal draagvlak binnen de organisatie te genereren.

Is uw vermogensfonds of fondsenwervende instelling op zoek naar advies bij strategische of organisatorische vraagstukken, of zoekt uw bedrijf filantropie advies en ondersteuning? Heeft u behoefte aan gedegen en professioneel uitgevoerd (markt)onderzoek of zoekt u een programma- of projectmanager?

 

Neem contact op met Ann Gummels (Huijbregts):

+31 618 641 952

ann@philanthropy-advisory-research.org