U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Veel filantropie-onderzoek concentreert zich op de effectiviteit van de specifieke problematiek bij de uiteindelijke beneficiant en van door vermogensfondsen ondersteunde en fondsenwervende organisaties uitgevoerde interventies.  Het proces van donaties / investeringen en de relatie tussen geldverstrekkende en ondersteunde organisatie zijn aanzienlijk minder vaak onderwerp van onderzoek, terwijl die zaken ook van grote invloed zijn op de uiteindelijke effectiviteit van de ter beschikking gestelde middelen.

Hier kunnen individuele fondsen hun eigen aanpak (b.v. rondom toekenningen, meten en evalueren, exits, ….) sterk verbeteren op basis van kennis over elders toegepaste methoden of modellen, best practices, etc. PhAR kan dergelijk onderzoek uitvoeren, al dan niet in het kader van een adviestraject. Denk bijvoorbeeld aan vragen rondom de inrichting van de M&E functie, het actualiseren van het toekenningsproces met meer invloed vanuit “het veld”, etc.

 Ook groepen fondsen en (delen van) de sector als geheel kunnen baat hebben bij gedetailleerde kennis over de praktijk in Nederland of het buitenland. Om de professionaliteit en effectiviteit van de sector / groep te verbeteren, om individuele fondsen referentie te bieden en om het beeld van publiek en politiek over de fondsenwereld in te vullen en daarmee de legitimiteit van (ook individuele) fondsen te ondersteunen. Relevante onderwerpen in dit kader zouden kunnen zijn: impact investing, de relatie tussen geldgever en geldontvanger, etc.

Is uw vermogensfonds of fondsenwervende instelling op zoek naar advies bij strategische of organisatorische vraagstukken, of zoekt uw bedrijf filantropie advies en ondersteuning? Heeft u behoefte aan gedegen en professioneel uitgevoerd (markt)onderzoek of zoekt u een programma- of projectmanager?

 

Neem contact op met Ann Gummels (Huijbregts):

+31 618 641 952

ann@philanthropy-advisory-research.org